Enciklopedija sisara

Placentalni sisari - Eutheria

Eutheria - Placentalni sisari — Autor sisari @ 21:25

Placentalni ili pravi sisari čine grupu sisara sa placentom. Iako se placenta javlja kod mnogih vivparnih sisra, placenta je kod pravih sisara specifična po građi, razolikosti bioloških funkcija kao i efikasnoj razmeni različitih supstancija između krvotoka majke i embriona. Jedna od karakteristika plancetarnih sisara je postojanje 2 generacije zuba (mlečni i trajni zubi).

S nestankom dinosaurusa krajem krede otvorio se novi životni prostor za do tada relativno malene sisare. Dve grupe sisara koje su do tada postojale, razvile su svaka veliki broj novih vrsta, torbari u Južnoj Americi i Australiji, a pravi sisari na drugim kontinentima. 

Danas pravi sisari svojim brojem vrsta i individua dominiraju kičmenjacima na svim kontinentima osim Australije i Antarktika. 

Eutheria se razlikuju od ostalih sisara različitim karakteristikama stopala, gležnjeva, vilica i zuba. jedna od glavnih razlika između placentalnih i neplacentalnih sisara je da placentalnim nedostaju epubične kosti, koje su prisutne kod fosilnih i recentnih sisara (torbara i monotremata). 

Najstarija poznata vrsta Eutheria je Juramaia sinensis, procenjene starosti oko 160 miliona godina, iz doba jure, nađena u Kini. 

Juramaia sinensis

KLASIFIKACIJA

Eutheria se dele na tri glavne grupe:

 • Boreoeutheria
  • Euarchontoglires
  • Laurasiatheria
 • Xenarthra
 • Afrotheria

Molekularna klasifikacija:

Magnorder: Afrotheria

 • Klada Afroinsectiphilia
  • Red Macroscelidea (Afrika)
  • Red Afrosoricida (Afrika)
  • Red Tubulidentata (Afrika južno od Sahare)
 • Klada Paeungulata 
  • Red Hyracoidea (Afrika, Arabija)
  • Red Proboscidea (Afrika, Južna Azija)
  • Red Sirenia (tropski kosmopoliti)

Magnorder: Xenarthra 

 • Red Pilosa (neotropi)
 • Red Cingulata (Amerika)

Magnorder Boreoeutheria 

 • Klada: Euarchontoglires (Supraprimates)
  • Klada Euarchonta
   • Red Scandentia (jugoistočna Azija)
   • Red Dermoptera (jugoistočna Azija)
   • Red Primates (kosmopoliti)
  • Nadred Glires
   • Red Lagomorpha (Evroazija, Afrika, Amerika)
   • Red Rodentia (kosmopoliti)
 •  Nadred (Klada) Laurasiatheria 
  • Red Erinaceomorpha (Evroazija, Afrika)
  • Red Soricomorpha (Evroazija, Afrika, Amerika)
  • Klada Ferungulata
   • Klada Cetartiodactyla 
    • Red Cetacea (kosmopoliti mora)
    • Red Artiodactyla (kosmopoliti)
   • Klada Pegasoferae
    • Red Chiroptera (kosmopoliti)
    • Klada Zooamata 
     • Red Perissodactyla (kosmopoliti) 
     • Klade Ferae 
      • Red Pholidota (Afrika, južna i jugoistočna Azija)
      • Red Carnivora (kosmopoliti)

Afrotheria

Eutheria - Placentalni sisari — Autor sisari @ 22:18

Afrotheria je klada sisara, čiji pripadnici žive u Africi ili imaju afričko poreklo: zlatne krtice, slonaste rovčice, tenreci, afrički mravojed, damani, slonovi i morske krave. 

Istorijski gledano, Paenungulata su povezivane sa ostalim ungulatima; zlatna krtica, tenreci i slonaste rovčice sa tradicionalnim (i polifiletičkim) Insectivora; afrički mravojed sa pangolinima i ksenartima u okviru nevažećeg taksona Edentata. Nastavljajući rad na molekularnoj i morfološkoj razlici afroterijskih sisara sve više se podržava njihovo zajedničko poreklo.  

Afroterijski sisari nastali su od zajedničkog pretka. Anatomski gledano, odlike većine, ako ne i svih, uključuju visoke kičmene tačke, aspekte formiranja posteljice, oblik zgloba kosti i relativno kasna pojava stalne dentacije.

Po jednoj rekonstrukciji, koja primenjuje molekularni sat, najranije odvajanje među afroterijama od drugih grana dogodilo se pre oko 105 miliona godina sredinom krede, kada se afrički kontinent odvojio od ostatka kopnene mase. Ova ideja poduprta je fosilnim nalazima Xenarthra, koji su ograničeni na Južnu Ameriku.

Afrotheria

 • Klada Afroinsectiphilia
  • Red Macroscelidea: slonaste rovčice (Afrika)
  • Red Afrosoricida: tenreci i zlatne krtice (Afrika)
  • Red Tubulidentata: afrički mravojed (Afrika južno od Sahare)
 • Klada Paeunugulata
  • Red Hyracoidea: damani (Afrika, Arabija)
  • Red Proboscidea: slonovi (Afrika, jugoistočna Azija)
  • Red Sirenia: dugonzi i morske krave (tropski kosmopoliti)

Powered by blog.rs