Enciklopedija sisara

Placentalni sisari - Eutheria

Eutheria - Placentalni sisari — Autor sisari @ 21:25

Placentalni ili pravi sisari čine grupu sisara sa placentom. Iako se placenta javlja kod mnogih vivparnih sisra, placenta je kod pravih sisara specifična po građi, razolikosti bioloških funkcija kao i efikasnoj razmeni različitih supstancija između krvotoka majke i embriona. Jedna od karakteristika plancetarnih sisara je postojanje 2 generacije zuba (mlečni i trajni zubi).

S nestankom dinosaurusa krajem krede otvorio se novi životni prostor za do tada relativno malene sisare. Dve grupe sisara koje su do tada postojale, razvile su svaka veliki broj novih vrsta, torbari u Južnoj Americi i Australiji, a pravi sisari na drugim kontinentima. 

Danas pravi sisari svojim brojem vrsta i individua dominiraju kičmenjacima na svim kontinentima osim Australije i Antarktika. 

Eutheria se razlikuju od ostalih sisara različitim karakteristikama stopala, gležnjeva, vilica i zuba. jedna od glavnih razlika između placentalnih i neplacentalnih sisara je da placentalnim nedostaju epubične kosti, koje su prisutne kod fosilnih i recentnih sisara (torbara i monotremata). 

Najstarija poznata vrsta Eutheria je Juramaia sinensis, procenjene starosti oko 160 miliona godina, iz doba jure, nađena u Kini. 

Juramaia sinensis

KLASIFIKACIJA

Eutheria se dele na tri glavne grupe:

 • Boreoeutheria
  • Euarchontoglires
  • Laurasiatheria
 • Xenarthra
 • Afrotheria

Molekularna klasifikacija:

Magnorder: Afrotheria

 • Klada Afroinsectiphilia
  • Red Macroscelidea (Afrika)
  • Red Afrosoricida (Afrika)
  • Red Tubulidentata (Afrika južno od Sahare)
 • Klada Paeungulata 
  • Red Hyracoidea (Afrika, Arabija)
  • Red Proboscidea (Afrika, Južna Azija)
  • Red Sirenia (tropski kosmopoliti)

Magnorder: Xenarthra 

 • Red Pilosa (neotropi)
 • Red Cingulata (Amerika)

Magnorder Boreoeutheria 

 • Klada: Euarchontoglires (Supraprimates)
  • Klada Euarchonta
   • Red Scandentia (jugoistočna Azija)
   • Red Dermoptera (jugoistočna Azija)
   • Red Primates (kosmopoliti)
  • Nadred Glires
   • Red Lagomorpha (Evroazija, Afrika, Amerika)
   • Red Rodentia (kosmopoliti)
 •  Nadred (Klada) Laurasiatheria 
  • Red Erinaceomorpha (Evroazija, Afrika)
  • Red Soricomorpha (Evroazija, Afrika, Amerika)
  • Klada Ferungulata
   • Klada Cetartiodactyla 
    • Red Cetacea (kosmopoliti mora)
    • Red Artiodactyla (kosmopoliti)
   • Klada Pegasoferae
    • Red Chiroptera (kosmopoliti)
    • Klada Zooamata 
     • Red Perissodactyla (kosmopoliti) 
     • Klade Ferae 
      • Red Pholidota (Afrika, južna i jugoistočna Azija)
      • Red Carnivora (kosmopoliti)

Afrotheria

Eutheria - Placentalni sisari — Autor sisari @ 22:18

Afrotheria je klada sisara, čiji pripadnici žive u Africi ili imaju afričko poreklo: zlatne krtice, slonaste rovčice, tenreci, afrički mravojed, damani, slonovi i morske krave. 

Istorijski gledano, Paenungulata su povezivane sa ostalim ungulatima; zlatna krtica, tenreci i slonaste rovčice sa tradicionalnim (i polifiletičkim) Insectivora; afrički mravojed sa pangolinima i ksenartima u okviru nevažećeg taksona Edentata. Nastavljajući rad na molekularnoj i morfološkoj razlici afroterijskih sisara sve više se podržava njihovo zajedničko poreklo.  

Afroterijski sisari nastali su od zajedničkog pretka. Anatomski gledano, odlike većine, ako ne i svih, uključuju visoke kičmene tačke, aspekte formiranja posteljice, oblik zgloba kosti i relativno kasna pojava stalne dentacije.

Po jednoj rekonstrukciji, koja primenjuje molekularni sat, najranije odvajanje među afroterijama od drugih grana dogodilo se pre oko 105 miliona godina sredinom krede, kada se afrički kontinent odvojio od ostatka kopnene mase. Ova ideja poduprta je fosilnim nalazima Xenarthra, koji su ograničeni na Južnu Ameriku.

Afrotheria

 • Klada Afroinsectiphilia
  • Red Macroscelidea: slonaste rovčice (Afrika)
  • Red Afrosoricida: tenreci i zlatne krtice (Afrika)
  • Red Tubulidentata: afrički mravojed (Afrika južno od Sahare)
 • Klada Paeunugulata
  • Red Hyracoidea: damani (Afrika, Arabija)
  • Red Proboscidea: slonovi (Afrika, jugoistočna Azija)
  • Red Sirenia: dugonzi i morske krave (tropski kosmopoliti)

Afrosoricida

Afrosoricida — Autor sisari @ 18:15

Red Afrosoricida (naziv latinsko grčkog porekla u značenju "izgleda kao afrička rovčica") uključuje zlatne krtice južne Afrike i tenreke Madagaskara i Afrike, dve familije sitnih sisara koje su nekada smatrane članovima reda Insectivora.

Tradicionalno, ove dve familije grupisane su sa ježevima, rovčicama i krticama u takson Lipotyphla. Afrosoricida se ponekad smatraju članom Afroinsectiphilia, klade u okviru Afrotheria.

Red Afrosoricida

 • podred Tenrecomorpha
  • Familija Tenrecidae: tenrci i vidraste rovčice; 10 rodova sa 30 vrsta
 • podred Chrysochloridea
  • Familja Chrysochloridae: zlatne krtice; 9 rodova sa oko 21 vrsta 

Tenrecidae Gray, 1821

Afrosoricida — Autor sisari @ 19:01

Tenreci su sisari familije Tenrecidae, koji se nalaze na Madagaskaru i delovima Afričkog kopna. Tenreci su veoma raznoliki; kao rezultat konvergentne evolucije, liče na ježeve, rovčice, oposume, miševe a čak i vidre. Okupiraju akvatičnu, arborealnu, terestičnu i fosorijalnu sredinu.  

Tenreci su sitni sisari različite forme tela. Najmanja vrsta je veličine rovčice, sa dužinom tela oko 4,5 cm i tžine samo 5 g, dok je najveća vrsta, obični ili bezrepi tenrek, dužine 25 do 39 cm, a može težiti i preko 1 kg.

Iako liče na rovčice, ježeve ili vidre, nisu srodni ni sa jednom od ovih grupa. Njihovi najbliži srodnici su drugi afrički, insktivorni sisari kao što su zlatne krtice i slonaste rovčice. Zajednički predaka ovih životinja, zajedno sa afričkim mravojedom, damanima, slonovima i morskim kravama u grupi Afrotheria, nije prepoznat sve do kasnih devedesetih.

Neobično među placentalnim sisarima, digestivni i urogenitalni trakt tenreka dele zajednički otvor ili kloaku, odliku koja je karakktristična za ptice, reptile i vodozemce.

Sve vrste su barem u maloj meri omnivori, pri čemu beskičmnjaci čine najveći udeo njihove ishrane. 

Najstariji fosili datiraju iz ranog miocena, pronađeni u Keniji.

većina vrsta je nokturalna i ima slab vid. Imaju posebno osetljive vibrise (brkove). Zubna formula je različita među vrstama. Stalni zubi se ne pojavljuju do potpuno adultne veličine tela. Ovo je jedna od nekoliko anatomskih karakteristika koje dele sa ostalim grupama u okviru Afrotheria.

Period gestacije traje 50 do 64 dana, a rađaju relativno nerazvijene mladunce. Dok vidraste rovčice rađaju samo dva mladunčeta po leglu, bezrepi tenrek može imati i do 32. Barem neke vrste su socijalne. 

Familija se sastoji od četiri podfamilije, 10 rodova i 34 vrsta: 

FAMILIJA TENRECIDAE

 • podfamilija Geogalinae 
  • rod Geogale
 • podfamilija Oryzorictinae 
  • rod Limnogale 
  • rod Microgale 
  • rod Oryzorictes 
 • podfamilija Potamogalinae 
  • rod Micropotamogale 
  • rod Potamogale 
 • podfamilija Tenrecinae 
  • rod Echinops 
  • rod Hemicentetes
  • rod Setifer
  • rod Tenrec 

Powered by blog.rs