Enciklopedija sisara

Afrosoricida

Afrosoricida — Autor sisari @ 18:15

Red Afrosoricida (naziv latinsko grčkog porekla u značenju "izgleda kao afrička rovčica") uključuje zlatne krtice južne Afrike i tenreke Madagaskara i Afrike, dve familije sitnih sisara koje su nekada smatrane članovima reda Insectivora.

Tradicionalno, ove dve familije grupisane su sa ježevima, rovčicama i krticama u takson Lipotyphla. Afrosoricida se ponekad smatraju članom Afroinsectiphilia, klade u okviru Afrotheria.

Red Afrosoricida

 • podred Tenrecomorpha
  • Familija Tenrecidae: tenrci i vidraste rovčice; 10 rodova sa 30 vrsta
 • podred Chrysochloridea
  • Familja Chrysochloridae: zlatne krtice; 9 rodova sa oko 21 vrsta 

Tenrecidae Gray, 1821

Afrosoricida — Autor sisari @ 19:01

Tenreci su sisari familije Tenrecidae, koji se nalaze na Madagaskaru i delovima Afričkog kopna. Tenreci su veoma raznoliki; kao rezultat konvergentne evolucije, liče na ježeve, rovčice, oposume, miševe a čak i vidre. Okupiraju akvatičnu, arborealnu, terestičnu i fosorijalnu sredinu.  

Tenreci su sitni sisari različite forme tela. Najmanja vrsta je veličine rovčice, sa dužinom tela oko 4,5 cm i tžine samo 5 g, dok je najveća vrsta, obični ili bezrepi tenrek, dužine 25 do 39 cm, a može težiti i preko 1 kg.

Iako liče na rovčice, ježeve ili vidre, nisu srodni ni sa jednom od ovih grupa. Njihovi najbliži srodnici su drugi afrički, insktivorni sisari kao što su zlatne krtice i slonaste rovčice. Zajednički predaka ovih životinja, zajedno sa afričkim mravojedom, damanima, slonovima i morskim kravama u grupi Afrotheria, nije prepoznat sve do kasnih devedesetih.

Neobično među placentalnim sisarima, digestivni i urogenitalni trakt tenreka dele zajednički otvor ili kloaku, odliku koja je karakktristična za ptice, reptile i vodozemce.

Sve vrste su barem u maloj meri omnivori, pri čemu beskičmnjaci čine najveći udeo njihove ishrane. 

Najstariji fosili datiraju iz ranog miocena, pronađeni u Keniji.

većina vrsta je nokturalna i ima slab vid. Imaju posebno osetljive vibrise (brkove). Zubna formula je različita među vrstama. Stalni zubi se ne pojavljuju do potpuno adultne veličine tela. Ovo je jedna od nekoliko anatomskih karakteristika koje dele sa ostalim grupama u okviru Afrotheria.

Period gestacije traje 50 do 64 dana, a rađaju relativno nerazvijene mladunce. Dok vidraste rovčice rađaju samo dva mladunčeta po leglu, bezrepi tenrek može imati i do 32. Barem neke vrste su socijalne. 

Familija se sastoji od četiri podfamilije, 10 rodova i 34 vrsta: 

FAMILIJA TENRECIDAE

 • podfamilija Geogalinae 
  • rod Geogale
 • podfamilija Oryzorictinae 
  • rod Limnogale 
  • rod Microgale 
  • rod Oryzorictes 
 • podfamilija Potamogalinae 
  • rod Micropotamogale 
  • rod Potamogale 
 • podfamilija Tenrecinae 
  • rod Echinops 
  • rod Hemicentetes
  • rod Setifer
  • rod Tenrec 

Powered by blog.rs