Enciklopedija sisara

Oryzorictes - Grandidier, 1870 - pirinčani tenreci

Afrosoricida — Autor sisari @ 18:01

Pirinčani tenreci pripadaju familiji Tenrecidae i broje dve vrste: 

  • Oryzorictes hova
  • Oryzorictes tetradactylus

Oryzorictes hova A. Grandidier, 1870

Krtičasti pirincani tenrek, poznat i kao fosorijalni tenrek ili hova pirinčani tenrek, endemit je Madagaskara. Naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, vlažne planinske šume, močvare, jezera, navodnjavano i sezonski plavljeno poljoprivredno zemljište. Ugroženi gubitkom staništa. 

Oryzorictes hova range map.svg

Oryzorictes tetradactylus Milne-Edwards & A. Grandidier, 1882

Četvoroprsti pirinčani tenrek je endemit Madagaskara. Prirodno stanište su mu suptropske ili tropske vlažne nizijske šume i planinske šume, suptropske ili tropske visijska žbuništa i livade, kao i močvare.

Oryzorictes tetradactylus range map.svg


Powered by blog.rs