Enciklopedija sisara

Chrysochloris - Lacépède, 1799

Afrosoricida — Autor sisari @ 20:04

Chrysochloris je rod sisara familije Chrysochloridae. Rod broji tri vrste:

  • podrod Chrysochloris
    • Chrysochloris asiatica
    • Chrysochloris visagiei
  • podrod Kilimatalpa
    • Chrysochloris stuhlmanni

Chrysochloris asiatica Linnaeus, 1758

Kapska zlatna krtica naseljava neka jugozapadna područja Južne Afrike.

Cape Golden Mole area.png

Chrysochloris visagiei (Broom, 1950)

Visadžijeva zlatna krtica je endemit južne Afrike. Nema dovoljno podataka o njihovoj ugroženosti.

Visagie's Golden Mole area.png

Chrysochloris stuhlmanni Matschie, 1894

Stulmenova zlatna krtica se nalazi u Kamerunu, Demokratskoj Republici Kongo, Keniji, Tanzaniji i Ugandi. Naseljava suptropske ili tropske vlažne planinske šume, brdsku žbunastu vegetaciju, kao i žbunsku vegetaciju mediteranskog tipa, suptropske ili tropske suve nizijske i brdske livade, obradive površine i pašnjake.

Stuhlmann's Golden Mole area.png


Chrysospalax - Gill, 1883

Afrosoricida — Autor sisari @ 20:20

Chrysospalax je rod sa dve endemične vrste Južne Afrike. 

Chrysospalax villosus (A. Smith, 1833)

Grubodlaka zlatna krtica naseljava umerena žbuništa, umerene livade, obradive površine, pašnjake, plantaže, seoske bašte i urbana područja. Ugroženi gubitkom staništa. Ranjiva vrsta.

Rough-haired Golden Mole area.png

Chrysospalax trevelyani (Günther, 1875)

Džinovska zlatna krtica je ugrožena vrsta zlatnih krtica čije je prirodno stanište šuma Istočne Kapske Provincije u Južnoj Africi. Duga 25 cm, tamno čokoladne boje na leđima i belog trbuha. Kandže i ivice usana su bele boje.

Giant Golden Mole area.png

 

Powered by blog.rs