Enciklopedija sisara

Chrysochloridea Broom, 1915 - Chrysochloridae Gray, 1825 - zlatne krtice

Afrosoricida — Autor sisari @ 16:11

Zlatne krtice su sitni, insektivorni rijući sisari koji naseljavaju sever Afrike. Razlikuju se od pravih krtica, a liče na njih zbog konvergentne evolucije. Poseduju izuzetnu sličnost sa torbarskim krticama Australije.

Zlatne krtice skoro isključivo zive podzemno, ispod livada, šuma, pustinja ili planinskih terena. Kao nekoliko drugih burrowing sisara sa slicnim načinom života, imaju kratke noge sa moćnim kopajućim kandžama, veoma gusto krzno koje odbija prljavštinu i vlagu, i tvrđu kožu posebno na glavi. Oči su im nefunkcionalne, pokrivene kožom i krznom, uši su sićušni otvori i, kao i torbarske krtice, imaju uvećanu kožnu platformu koja im štiti nozdrve. Njihovo primarno čulo je čulo dodira, a delimično su osetljivi i na vibracije koje ukazuju na opasnost.

Taupe doree.jpg

Veličina im varira od 8 do oko 20 cm. Imaju mišićava ramena i uvećanu treću kandžu na prednjim stopalima koje im omogućavaju kopanje, nemaju peti prst, a prvi i četvrti su zakržljali; zadnja stopala imaju svih pet prstiju i presvučena su plovnom kožom koja omogućavaju efikasno lopatanje unazad zemlje koja je iskopana prednjim kandžama. Hrane se sitnim insektima, koje lociraju čulom sluha. Grantova zlatna krtica (Eremitalpa granti) pređe 6 km svake noći u potrazi za hranom.

Dok pustinjske vrste prosto plivaju kroz  pesak, sve druge vrste grade stalne tunele i do 1 metra ispod zemlje. Zemlja koju iskopaju ostaje u hodnicima ili je izguraju na površinu zemlje (krtičnjaci). Tokom ekstremnih vrućina i hladnoće, povlače se na dubine oko 50 cm i ulaze u stanje torpora.

Ženke rađaju jedno do tri bezdlaka mladunca u gnezdu obloženim travom, u sistemu kanala. Razmnožavaju se tokom cele godine. Odrasli žive samostalno. Svoju teritoriju mogu agresivno braniti od uljeza, posebno u vreme oskudice.

Imaju posebno efikasne bubrege i većina vrsta i nema potrebu za vodom. Kao i tenreci, poseduju kloaku.

Od 21 vrste, ne manje od 11 su kritično ugrožene. Glavni uzroci su iskopavanje peska, povećana urbanizacija, lov od strane domaćih mačaka i pasa.

Klasifikovani su kao pripadnici reda Insectivora, mada su mnogi autori zadržali ovakvu klasifikaciju. Neki svrstavaju zlatne krtice sa tenrecima u red Tenrecomorpha, dok ih drugi svrstavaju u red Afrosoricida.

 • ORDER AFROSORICIDA
  • Podred Tenrecomorpha
   • Familija Tenrecidae: tenreci, 34 vrsta, 10 rodova
  • Podred Chrysochloridea
   • Familja Chrysochloridae
    • Podfamilija Chrysochlorinae
     • Carpitalpa
     • Chlorotalpa
     • Chrysochloris
     • Chrysospalax
     • Cryptochloris
     • Eremitalpa
    • Podfamilija Amblysomina
     • Amblysomus
     • Calcochloris
     • Neamblysomus

 

Carpitalpa - Lundholm, 1955 - Arendsova zlatna krtica

Afrosoricida — Autor sisari @ 16:19

Carpitalpa arendsi (Lundholm, 1955)

Arendsova zlatna krtica nalazi se u Mozambiku i Zimbabveu. Naseljava umerene šume, suptropske ili tropske sušne, kao i vlažne planinske šume; umerene, suptropske ili tropske suve nizijske livade, obradive površine, pašnjake, plantaže, seoske bašte, urbana područja i introdukavanu vegetaciju. Ugroženi gubitkom staništa. Ranjiva vrsta.

Jedina je vrsta roda Carpitalpa. Nekada je svrstavana u rod Chlorotalpa.

Arend's Golden Mole area.png

 


Chlorotalpa - Roberts, 1924

Afrosoricida — Autor sisari @ 16:25
Chlorotalpa je rod familije Chrysochloridae. Sadrži dve vrste:

Chlorotalpa duthieae (Broom, 1907)

Datiova zlatna krtica je endemit južne Afrike. Naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, vlažne savane, umerene livade, obradive površine, pašnjake, ruralne bašte, urbana područja i introdukovanu vegetaciju. Ugroženi su gubitkom staništa. Ranjiva vrsta.

Duthie's Golden Mole area.pngFirst slide

Chlorotalpa sclateri (Broom, 1907)

Sklejterova zlatna krtica nalazi se u Lesotu i Južnoj Africi. Naseljava suptopsku ili tropsku sušnu žbunastu vegetaciju, kao i žbunove mediteranskog tipa, umerene livade, obradive površine, pašnjake, ruralne bašte i urbana područja.

Sclater's Golden Mole area.png

 

 


Powered by blog.rs