Enciklopedija sisara

08 Feb, 2015

Microgale - Thomas, 1882 - tenrek rovčice

Afrosoricida — Autor sisari @ 14:55

Microgale je rod sisara familije Tenrecidae. Broji 22 vrste. Neke vrste su otkrivene u poslednjih dvadest godina. Sve su endemiti Madagaskara.

Microgale brevicaudata G. Grandidier, 1899

Kratkorepa tenrek rovčica  naseljava suptropske ili tropske sušne šume i suptropske ili tropske vlažne nizijske šume. Ugroženi su gubitkom stanista.

Microgale brevicaudata range map.svg

Microgale cowani Thomas, 1882

Kauanova tenrek rovčica
naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlažne planinske šume i teže degradirane nekadasnje šume.

Microgale cowani range map.svg

Microgale dobsoni Thomas, 1884

Dobsonova tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlažne planinske šume i teže degradirane nekadasnje šume.

Microgale dobsoni range map.svg

Microgale drouhardi Grandidier, 1934

Druhardova  tenrek rovčica, (Microgale drouhardi), poznata i kao prugasta tenrek rovčica, naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlažne planinske šume i teže degradirane nekadasnje šume. Ugrožena je gubitkom stanista. Idu u potragu u malim porodičnim grupama, kontakt održavaju visokim tonovima. 

Microgale drouhardi range map.svg

Microgale dryas Jenkins,[3] 1992

Tenrek šumska vila, poznat i kao šumska tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume. Vrsta je ranjiva do istrebljenja zbog gubitka staništa.

Microgale dryas range map.svg

Microgale fotsifotsy Jenkins, Raxworthy & Nussbaum, 1997

Bleda tenrek rovčica, poznat i kao bledonoga tenrek rovčica, naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožen gubitkom staništa.

Microgale fotsifotsy range map.svg

Microgale gracilis (Major, 1896)

Gracilna tenrek rovčica naseljava subtropske ili tropske vlažne planinske šume.

Microgale gracilis range map.svg

Microgale grandidieri Olson et al., 2009

Microgale grandidieri  se nalazi u sušnim šumama zapadnog i jugozapadnog Madagaskara. Populacija ove vrste ranije je uključivana u vrstu Microgale brevicaudata ; M. grandidieri je opisan kao posebna vrsta 2009 na osnovu razlika u morfologiji i DNK sekvenci.

Microgale gymnorhyncha Jenkins et al.., 1996

Golonosa  tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa.

Microgale gymnorhyncha range map.svg

Microgale jenkinsae Goodman & Soarimalala, 2004

Dženkinova tenrek rovčica naseljava subtropske ili tropske šume ili subtropsku ili tropsku žbunastu vegetaciju. Ugrožena vrsta, zbog gubitka staništa.

Microgale jenkinsae range map.svg

Microgale jobihely Goodman, Raxworthy, Maminirina & Olson, 2006

Severna tenrek rovčica (Microgale jobihely) naseljava veoma ograniceno podrucje na jugozapadnim padinama Tsaratanana Massif; nalazili su ga na visinama od 1420 do 1680 m. Naseljava planinske šume. Ova vrsta je najsrodnija široko raspreostranjenom M.cowani. Ugrozena vrsta zbog seče šuma.

Microgale jobihely range map.svg

Microgale longicaudata Thomas, 1882

Mala dugorepa tenrek rovčica aktivna je tokom svih sati dana i noći, ali svaka jedinka održava svoj obrazac odmaranja i aktivnosti. Naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa. Kao sto ime ukazuje, zauzima ekolosku nisu koju zauzimaju rovčice u drugim delovima sveta. Telo je dugo 5–15 cm, a rep 7.5–17 cm. Iako je dobar penjac, uglavnom se hrani na sumskom tlu, larvama, crvima i sitnim insektima. Rađaju 2-4 mladunca po leglu. Izgleda da uopšte ne hiberniraju.

Microgale longicaudata range map.svg

Microgale majori Thomas, 1918

Majorov dugorepi tenrek naseljava istočne vlažne šume ostrva, kao i neke zapadne šume, gde je viđen na visinama od 785 do 2000 m. Staništa nisu bas najbolje poznata, ali se veruje da su semiarborealni. Vrsta je ranije posmatrana kao sinonim M. longicaudata.

Microgale majori range map.svg

Microgale monticola Goodman & Jenkins, 1998

Planinska tenrek rovčica naseljava subtropiske ili tropske vlažne planinske šume. Ranjiva vrsta.

Microgale monticola range map.svg

Microgale nasoloi Jenkins & Goodman, 1999

Nasolova tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa. Ranjiva vrsta.

Microgale nasoloi range map.svg

Microgale parvula G. Grandidier, 1934

Pigmejska tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa.

Microgale parvula range map.svg

Microgale principula Thomas, 1926

Velika dugorepa tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa. Nalazi se u istocnom Madagaskaru na nadmorskim visinama između 440 do 1,950 metra. Arborealna vrsta i naseljava primarne i malo degradirane humidne sume.

Microgale principula range map.svg

Microgale pusilla Major, 1896

Najmanja tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume, močvare, pašnjake i plavljena zemljišta. Ugrožena gubitkom staništa.

Microgale pusilla range map.svg

Microgale soricoides Jenkins, 1993

Rovozuba tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa.  

Microgale soricoides range map.svg

Microgale taiva Forsyth Major, 1896

Taiva tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa.  

Microgale taiva range map.svg

Microgale talazaci Major, 1896

Talazakova tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa.

Microgale talazaci range map.svg

Microgale thomasi Major, 1896

Tomasova tenrek rovčica naseljava suptropske ili tropske vlažne nizijske šume, suptropske ili tropske vlazne planinske šume. Ugrožena gubitkom staništa.

Microgale thomasi range map.svg


Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

Powered by blog.rs