Enciklopedija sisara

Phalangeridae - kus-kusi

Diprotodontia — Autor sisari @ 16:00

Phalangeridae su familija nokturalnih torbara sa prirodnim staništem u Australiji i Novoj Gvineji. Uključuje kus-kuse, četkorepe posume i njihove bliske srodnike. Većina vrsta je arborealna, a naseljavaju niz šumskih staništa od alpskih šuma do šuma eukaliptusa i tropskih džungli. 

obični četkorepi posum

Phalangeridae su relativno krupni u poređenju s drugim posumima. Najsitnija vrsta, sulaveški medved kus-kus je veličine mačke, prosečno dug 34 cm, dok je najkrupnija vrsta, crnopegi kus-kus dug oko 70 cm a težak 5 kg. Osim krupne veličine, druge ključne razlike između falangerid i drugih posuma su prisustvo gole kože barem na delu repa i niska krunica kutnjaka. Kandže imaju samo na prednjim nogama. Zadnje stope imaju opozitni prvi prst koji im pomže u prihvatanju za grane. Kod svih, osim kod jedne vrste, prvi i drugi prst na prednjim nogama su opozitni. Krzno je tipično gusto i vuneno, a može biti sive, crne ili riđkasto braon boje, često sa pegama ili prugama.

Većina falangerida su folivorni, tj. primarno se hrane lišćem. Kao neke slične vrste, imaju veliki cekum koji vari ovu veoma vlaknastu hranu i ekstrhuje što je više moguće hranljivih materija. Međutim, njihovi zubi nisu veoma adaptirani na ovu ishranu kao kod drugih posuma, pa se hrane i plodovima, pa čak i nekim beskičmenjacima. Jedini izuzetak od ovog uopštenog pravila je prizemni kus-kus, koji je karnivor i takođe manje arborealan od drugih vrsta falangerida. 

Bremenitost traje 16–17 dana. Rađaju jedno ili dva mladunca. Adulti su tipično solitarni, brane teritoriju koju obeležavaju sekretom mirisnih žlezda, pljuvačkom, urinom ili izmetom. 

Po klasifikaciji Ruedas & Morales 2005, familija se sastoji od 6 rodova i 28 vrsta.

 • podfamilija Ailuropinae
  • rod Ailurops
  • rod Strigocuscus
 • podfamilija Phalangerinae
  • Tribus Phalangerini 
   • rod Phalanger  
   • rod Spilocuscus 
  • Tribus Trichosurini
   • rod Trichosurus
   • rod Wyulda

 


Ailurops Wagler, 1830 - medved kus-kus

Diprotodontia — Autor sisari @ 16:33

Medvedi kus-kusi su članovi roda Ailurops, familije Phalangeridae. 

Medvedi kus-kusi su arborealni torbari koji žive u gornjim krošnjama tropskih šuma. Skoro da ništa nije poznato o njihovom statusu i ekologiji.

Nalaze se na nekim indonežnskim ostrvima (Sulavesi npr.), koja pripadaju Aziji gde se torbari obično ne nalaze, ali koja su biogeogrfski deo australijske ekozone. Pretpostavlj se da je izolacija medveda kuskusa na ostrvu Sulavesi tokom miocena dovela do morfološke divergencije od ostatka familije. 

Rod sadrži samo dve vrste (po nekim autorima jednu): 

 • talaudski medved kus-kus, Ailurops melanotis -  Salebabu ostrvo u Talaudskim ostrvima
 • sulaveški medved kus-kus, Ailurops ursinus - Sulavesi, Peleng ostrvo, Muna ostrvo, Butung ostrvo i Togaška ostrva.

Ailurops melanotis (Thomas, 1898)

Talaudski medved kuskus je endemit Salibabu ostrva u Talaudskim ostrvima, Indonezij. Prirodno stanište su mu suptropske ili tropske sušne šume. Vrsta je kritično ugrožena.

 

Ailurops ursinus (Temminck, 1824)

Sulaveški medved kuskus ili sulaveški medved falanger je endemit Sulavesija i obližnjih ostrva u Indoneziji. Prirodno stanište su mu nizijske vlažne tropske šume nadmorskih visina do 600 m. Preferiraju primarne šume oko ugašenih vulkanskih kratera.  Vrsta ima status ranjivosti.

Dužina tela meri do 60 cm, dužina savitljivog repa do 58 cm, a težina tela između 7-10 kg.Od prethodne vrste razlikuje se po veličini i krznu. Veruje se da je jedini član fmilije koji je aktivn i danju. Pojavljije se u zoru u potrazi za svežim lišćem. Sporo se kreću i veći deo dana provode odmrajući se. Srodne vrste su solitarne, ali ova se češće viđa u parovima. Verovatno su monogmni, a rađju samo jedno mladunče s vremena na vreme. 

  Adult bear cuscusAdult bear cuscus  Adult bear cuscusAdult bear cuscusAdult bear cuscusAdult bear cuscusAdult bear cuscusAdult bear cuscus

 

 


Powered by blog.rs