Enciklopedija sisara

21 Sep, 2013

Tarsipedidae Gervais & Verreaux, 1842 - Tarsipes Gervais & Verreaux, 1842 - Tarsipes rostratus Gervais & Verreaux, 1842 - medni posum

Diprotodontia — Autor sisari @ 18:05

Medni posum je jedini član roda Tarsipes i familije Tarsipedidae. Nema bliske srodnike. Smatra se da je jedina preživela vrsta davno izumrle grupe torbara. Iako je ograničen na mali region na jugozapadu Zapadne Australije, lokalno su česte životinje i ne izgleda da su ugrožene dokle god njihovo stanište u vresištima, žbuništima i šumama ostaje netaknuto i raznovrsno. 

Medni posum je mali torbar težine samo 7-11 g kod mužjaka, a 8-16 g kod ženki ' oko pola težine miša. Dužina tela varira od 6.5 do 9 cm. Žive 1-2 godine.  Njihova domaća imena su tait i noolbenger.

Jedan je od retkih potpuno nektarivornih sisara; imju dugu, šiljatu njušku i dug jezik sa četkastim vrhom koji prikuplja polen i nektar, kao ptice mednica i kolibri. Imaju manje zuba, a i sitnije nego što je tipično za torbare.

Cvetna raznovrsnost je posebno važna za ove posume, jer ne mogu preživeti bez celogodišnjeg snabdevanja nektarom, a za razliku od ptica nektarašica, oni ne mogu lako prelaziti velike razdaljine u potrazi za svežim zalihama. Radio praćenje je pokazalo da su mužjaci mobilniji i da prđu do 0.5 km, a koriste oblasto u proseku oko 0.8 hektara. Sva stopala su prilagođena za hvatanje, omogućvajući im brzo kretanje po drveću. Mogu koristiti i rep (koji je duži od tela) za prihvatanje.

Uglavnom su noćni, ali mogu se hraniti i tokom dana po hladnijem vremenu. Dan provode spavajući u pogodnom skloništu: pukotine u kamenju, u drveću, ili napuštenim ptičjim gnezdima. Kad nema dovoljno hrane ili po hladnom vremenu, postaju torporni (tromi) i tako čuvaju energiju.  

Parenje zavisi od raspoloživosti nektara i može se odvijati u bilo koje doba godine. Ženke su promiskuitetne, pare se sa velikim brojem mužjaka. Kompeticija je dovela do toga da mužjaci ovog posum imaju najveće testise od svih sisara, u odnosu na veličinu tela. Bremenitost traje 28 dana, a rađaju 2-4 mladunca. Na rođenju su najsitniji mladunci sisara, teže 0.005 g.Razvoj u torbi traje 60 dana, zatim borave u gnezdu dok majka traži hranu, a za nekoliko dn počinju da se drže z majčina leđa i putuju s njom. Sa 11 nedelja se odvikavaju od majke i uskoro počinju da grade svoj dom. 

Žive u malim grupama; ne više od 10 jedinki. Tokom sezone parenja ženke brane svoje mlade od mužjaka.

Honey possum climbing on plantHoney possum climbing on plantHoney possum climbing on plantHoney possum climbing on plantHoney possum climbing on plantKomentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

Powered by blog.rs