Enciklopedija sisara

Phascolosorex Matschie, 1916

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 14:00

Tri vrste roda Phascolosorex, poznate i kao torbarske rovčice su:

Phascolosorex doriae (Thomas, 1886)

Crvenotrbuha dasiura ili crvenotrbuha torbarska rovčica je endemit zapadne Papue, Indonezija. prirodno stanište su im suptropske ili tropske sušne šume. 

Sinonimi:

  • Phascolosorex nouhuysii
  • Phascolosorex pan
  • Phascolosorex umbrosa

Phascolosorex dorsalis (Peters & Doria, 1876)

Uskopruga dasiura ili uskopruga torbarska rovčica nalazi se u zapadnoj Papui, Indonezija i Papui Novoj Gvineji. Prirodno stanište su im suptropske ili tropske sušne šume. 

 

 


Pseudantechinus Tate, 1947

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 14:20

Rod Pseudantechinus je član roda Dasyuromorphia. često se nazivaju lažni antehinusi, mada ovaj rod uključuje peščarskog diblera, koji je prethodno razmatran kao poseban rod. 

Vrste:

  • Pseudantechinus bilarni
  • Pseudantechinus macdonnellensis
  • Pseudantechinus mimulus
  • Pseudantechinus ningbing
  • Pseudantechinus roryi
  • Pseudantechinus woolleyae

Pseudantechinus bilarni (Johnson, 1954)

Peščarski lažni antehinus, poznat i kao peščarski dibler ili severni dibler nalazi se na australijskoj Severnoj Teritoriji. Naseljava kamenite oblasti. Skoro ugrožena vrsta.

Insektivorna vrsta. Kao i mnoge druge dasiure, iscrpljuju se tokom sezone parenja tako da većina mužjaka umire, mada za razliku od nekih drugih vrsta, oko 25 % oba pola preživi drugu godinu. Sezona parenja traje od maja do jula. 

Delimično je dnevna životinja i razlikuje se od drugih članova roda po veoma dugoj, uskoj njušci i sivkastijoj boji krzna. 

Pseudantechinus macdonnellensis (Spencer, 1896)

Debelorepi lažni antehinus, poznat i kao crvenouhi antehinus, naseljava kamenite oblasti centralne Australije. 

Srednje je veličine tela; meri 9.5-10.5cm sa 7.5-8.5 cm repa; teži 20-45 g. Žive oko 7 godina.U repu skladište mast koja služi kao rezerva hrane. Krzno mu je sivo braon boje. Trudnoća traje 43 dana. Leglo broji do šest mladih koji se rašaju od jula do septembra (kasnije kod populacija prema zapadu distribucije). Insektivorni su i noćni. Hrane se bubama, skakavcima i termitima. Pretpostavlja se da ima veliku populaciju, a žive unutar granica zaštićenih oblasti. 

Tokom zime, većina stupa u stanje torpora nakon ponoći, u pukotinama stena, i tamo ostaju do jutra. Ujutru, dok su još uvek u stanju torpora, kreću se ka osvetljenom mestu gde se sunčaju tokom ostatka dana. Dnevni torpor postoji da bi se smanjila dnevna potrošnja energije za 30%. 

 

 

Pseudantechinus mimulus (Thomas 1906)

Aleksandrijski lažni antehinus, poznat i kao karpentarijski lažni antehinus nalazi se u nekolicini izolovanih lokaliteta u severnoj Australiji. najređa je i najsitnija vrsta roda.

Ugrožena je vrsta. Ugroženi su zbog opadanja kvaliteta i smanjenja staništa, kao rezultat požara, introdukovanih predatora i rudarstva.

Leđna strana mu je mrkožuto braon boje, a trbušna sivkasto bela. Glavna razlika od drugih članova roda je njegova mala veličina tela. Ponašanje ove vrste nije opisano.

Pseudantechinus ningbing Kitchener 1988

Ningbingški lažni antehinus nalazi se na severozapadu Australije gde naseljava kamenite izdane u širem nizu tipova vegetacije. 

Sličan je debelorepom lažnom antehinusu (Pseudantechinus macdonnellensis) ali ženke imaju četiri, a ne šest sisa. Imaju i duže repove, sa dugim dlakama u osnovi. Malo se zna o ponašanju vrste. Pare se tokom juna, a trudnoća traje 45-52 dana. Mladi se rađaju u julu ili avgustu, a odvikavaju se od majke u oktobru ili novembru. 

Pseudantechinus roryi Cooper, Aplin & Adams 2000

Rori Kuperov lažni antehinus naseljava kamenite izdane u yapadnoj Australiji. O njegovom ponašanju nije ništa poznato osim da je sličan drugim članovima roda. Nalazi se od Pilbare do Velike peščane i Gibson pustinje. Verovatno i primerci koji se nalaze na Berou ostrvu pripadaju ovoj vrsti. Razlikuje se od drugih članova roda po crvenkasto braon boji; tipična obojenost lažnih antehinusa je sivobraon. 

Rory's pseudantechinus

Pseudantechinus woolleyae Kitchener & Caputi, 1988

Vulijev lažni antehinus se nalazi u zapadnom delu Zapadne Australije. Naseljava stenovite padine obično obrasle žbunjem akacija ili bodljikavom travom.

Najkrupniji je član roda. Leđna strana je braon boje, a trbušna mrkožuta. Rep mu je spljošten. Iza ušiju uma kestenjaste šare. Živi dve ili više godina, za razliku od svojih srodnika koji žive veoma kratko. Rađaju se u septembru ili oktobru, a polno sazrevaju sa 10 meseci. 


Powered by blog.rs