Enciklopedija sisara

†Chaeropodidae Gill, 1872 - †Chaeropus Ogilby, 1838 - Chaeropus ecaudatus (Ogilby, 1838) - svinjonogi bandikut

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 13:37

Svinjonogi bandikut, bio je mali torbar sušnih i polusušnih ravnica Australije. Distribucioni opseg je kasnije redukovan na unutrašnje pustinjske regione, gde je poslednji put bio zabeležen tokom pedesetih, a sada se predpostavlja da su izumrli. 

Telo im je bilo dužine 23–26 cm a rep 10–15 cm. Na prvi pogled liči na bilbije, po dugim tankim nogama, šiljatim ušima i dugom repu. U bližem posmatranju, veoma je neobičan za torbare. prednje stope imaju dva funkcionalna prsta sa strukturom nalik na papke, slično svinjama ili jelenima. Zadnje stope imaju produženi četvrti prst sa kandžom oblika tanjeg konjskog kopita, a drugi i treći prst su srasli i koriste se za bištenje. Boja krzna varirala je od prosedo sive do oranž mrke. 

Prema predanju australijskih urođenika, ova vrsta je bila retke i pre dolaska evropljana na kontinenet. Do početka 20. veka izumrli su u Viktoriji i  jugozapadu Zapadne Australije.

Razlog izumiranje ostaje nerazjašnjen: čak i dve najdestruktivnije introdukovane istrebljivačke vrste, lisiča i zec, nisu pristigle na jugozapad Zapadne Australije kada su ovi bandikuti nestali sa tog područja. Feralne mačke već su bile uobičajene. Možda je do opadanja populacije doslo zbog dvostruke promene staništa. Aboridžini su drugačije održavali njihove oblasti, ali s odlaskom Aboridžina sa ovih područja i introdukcijom stoke došlo je do velikih promena u strukturi zemljišta, selekciji biljka i dostupnosti hrane.

Pig-footed bandicoot, mounted specimen


Peramelidae Gray, 1825 - bandikuti (torbarski jazavci)

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 14:12

Peramelidae je familija torbara koja uključuje sve bandikute. nalaze se po Australiji i Novoj Gvineji. 

Peramelidi su sitni torbari, varirajući u veličini od mišolikog bandikuta do velikog bandikuta koji je veličine zeca. Imaju kratke noge i repove, malene, mišolike uši i dugu, zašiljenu njušku. 

Omnivori su; beskičmenjaci koji nastanjuju zemljište čine veći deo njihove ishrane. Hrane se i semenjem, plodovima i gljivama. 

Torba ženki se otvara sa zadnje strane i sadrži 8 dojki. Maksimalan broj u leglu je 8, mada najčešće broji 2-4 mladunca. trudnoća traje 12 dana, mladi se osamostaljuju sa dva meseca. Ženke produkuju više od jednog legla godišnje, tako da imaju visoku stopu reprodukcije u poređenju s drugim torbarima.

Klasifikacija: 

Peramelinae

  • Isoodon
  • Perameles

Peroryctinae

  • Peroryctes

Echymiperinae

  • Echymipera
  • Microperoryctes
  • Rhynochomeles

 


Powered by blog.rs