Enciklopedija sisara

Cryptonanus Voss et al., 2005

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 13:07

Cryptonanus uključuje sitne oposume sa uglavnom sivkastim, ponekad riđkastim krznom, koji se razlikuju od drugih oposuma po karakteristikama lobanje. Vrste roda Cryptonanus su se smatrale vrstama roda Gracilinanus sve do 2005, kada su izdvojene u poseban rod

Vrste roda Cryptonanus opisivane su 1931 od strane George Henry Hamilton Tate, kao Marmosa microtarsus guahybae (Cryptonanus guahybae), Marmosa microtarsus (Gracilinanus microtarsus), Marmosa agilis chacoensis (Cryptonanus chacoensis), Marmosa agilis (Gracilinanus agilis) i  Marmosa unduaviensis (Cryptonanus unduaviensis). Marmosa agricolai opisana 1943 sada se klasifikuje kao Cryptonanus agricolai. Vrste roda Cryptonanus uključivane su u rod Marmosa sve dok nije opisan rod Gracilinanus 1989. 

Vrste Cryptonanus teže oko 15 do 40 grama. Krzno je bez obrasca i obično riđkasto ili sivkasto gore a sivkasto ili bezbojno dole. Tamni kolutovi okružuju oči. na prednjim šapamatreći i četvrti prst su duži od drugog i petog. Ženkama nedostaje torba i imaju 9-15 sisa. Vrste Cryptonanus i Gracilinanus se jedva razlikuju po spoljašnjim karakteristikama, iako vrste Cryptonanus imaju kraće repove, veće uši, šire kolutove oko očiju i duže brkove. Više razlika ima u izgledu lobanje.  Vrste Cryptonanus razlikuju se u boji, veličini i nekim karakteristikama zuba. 

Postoje četiri vrste:

C. agricolai (Moojen, 1943) - sinonim Gracilinanus agricolai (Moojen, 1943)

Agrikolov gracilni oposum endemit je istočnog Brazila. Stanište mu je katinga (žbunasti region) i cerado (savanski region). 

Cryptonanus chacoensis (Tate, 1931)

Čakonski gracilni oposum ima prirodno stanište u Argentini, Brazilu i Paragvaju. Naseljava sezonski plavljene livade i šume u oblasti Gran Chaco kao i njegovoj okolini.

 

 

 

Cryptonanus guahybae (Tate, 1931)

Guaiba oposum je endemit južnog Brazila, gde je poznat samo na tri ostrva Guaiba, Sao Lourenso i Takuara u pokrajini Rio Grande do Sul. Naseljava suptropske šume, ugrožene deforestacijom. 

 

C. unduaviensis (Tate, 1931)

Unduavi gracilni oposum ima prirodno stanište na severu Bolivije, gde se može naći u sezonski plavljenim livadama. Neki primerci ove vrste nekada su klasifikovani kao podvrste unduaviensis ili buenavistae vrste Gracilinanus agilis.

 


Powered by blog.rs