Enciklopedija sisara

Microbiotheria Ameghino, 1889 - Microbiotheriidae Ameghino, 1887 - Dromiciops gliroides Thomas, 1894 - monito del monte

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 12:29

Monito del monte jedini je živi predstavnik familije (Microbiotheriidae) i jedini preživeli član reda Microbiotheria. Foslini ostaci izumrlih Microbiotheria pronađeni su u Južnoj Americi (Bolivija), zapadnom Ankterktiku i severoistočnoj Australiji.

  

Monito del monte (španski naziv za malog planinskog majmuna), Dromiciops gliroides je torbar sa prirodnim staništem na jugozapadu Južne Amerike (Čile i Argentina). Jednini je torbar Novog Sveta koji je predstavnik podreda Australidelphia (svi drugi torbari Novog Sveta članovi su podreda Ameridelphia).

 

File:Monito del Monte ps6.jpg

 

Noćna i arborealna životinja, živi u šipražju južnoameričkog planiskog bambusa u Valdivijanskim umerenim kišnim šumama južnih visoravni Anda (Čile i Argentina), opremljen svojim delimično prihvatnim repom. Hrani se prvenstveno insektima i drugim sitnim beskičmenjacima, kao i plodovima.Telo mu je dužine 11–12.5 cm, a rep 9–10 cm.

 

U drveću grade loptasta gnezda od vodootpornog lišća. Ovi listovi su obloženi mahovinom i travom, i postavljeni u dobro zaštićenom predelu drveta. Gnezda su ponekad prekrivena sivom mahovinom kao vid kamuflaže. Gnezdo im omogućava zaštitu od hladnoće i kada su aktivni i kad hiberniraju. Skladišti mast u osnovi repa za zimsku hibernaciju (zimski san).

 

 

Reprodukuju se u proleće, a leglo broji 1-4 mladih. Torba sadrži četiri sise. Kada mladi napuste torbu neguju se u gnezdu, a zatim nose na majčinim leđima. Mladi ostaju u zajednici s majkom nakod odvikavanja od nje. Oba pola dostižu polnu zrelost nakon druge godine. poznati su po agresivnoj reprodukciji, koja im ponekad ostavlja krv na reproduktivnim organima.  

Studije obavljene u umerenim šumama južne Argentine, pokazale su da postoji mutualistička veza između monita i jedne vrste imele. Monito je jedina životinja koja pomaže u rasejavanju semena ove biljke; verovatno bi bez monita ova biljka izumrla. Monito se hrani plodovima ove biljke i tako rasejava seme. naučnici spekulišu da koevolucija ove dve vrste traje 60–70 miliona godina.


Powered by blog.rs