Enciklopedija sisara

23 Jul, 2013

Microbiotheria Ameghino, 1889 - Microbiotheriidae Ameghino, 1887 - Dromiciops gliroides Thomas, 1894 - monito del monte

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 12:29

Monito del monte jedini je živi predstavnik familije (Microbiotheriidae) i jedini preživeli član reda Microbiotheria. Foslini ostaci izumrlih Microbiotheria pronađeni su u Južnoj Americi (Bolivija), zapadnom Ankterktiku i severoistočnoj Australiji.

  

Monito del monte (španski naziv za malog planinskog majmuna), Dromiciops gliroides je torbar sa prirodnim staništem na jugozapadu Južne Amerike (Čile i Argentina). Jednini je torbar Novog Sveta koji je predstavnik podreda Australidelphia (svi drugi torbari Novog Sveta članovi su podreda Ameridelphia).

 

File:Monito del Monte ps6.jpg

 

Noćna i arborealna životinja, živi u šipražju južnoameričkog planiskog bambusa u Valdivijanskim umerenim kišnim šumama južnih visoravni Anda (Čile i Argentina), opremljen svojim delimično prihvatnim repom. Hrani se prvenstveno insektima i drugim sitnim beskičmenjacima, kao i plodovima.Telo mu je dužine 11–12.5 cm, a rep 9–10 cm.

 

U drveću grade loptasta gnezda od vodootpornog lišća. Ovi listovi su obloženi mahovinom i travom, i postavljeni u dobro zaštićenom predelu drveta. Gnezda su ponekad prekrivena sivom mahovinom kao vid kamuflaže. Gnezdo im omogućava zaštitu od hladnoće i kada su aktivni i kad hiberniraju. Skladišti mast u osnovi repa za zimsku hibernaciju (zimski san).

 

 

Reprodukuju se u proleće, a leglo broji 1-4 mladih. Torba sadrži četiri sise. Kada mladi napuste torbu neguju se u gnezdu, a zatim nose na majčinim leđima. Mladi ostaju u zajednici s majkom nakod odvikavanja od nje. Oba pola dostižu polnu zrelost nakon druge godine. poznati su po agresivnoj reprodukciji, koja im ponekad ostavlja krv na reproduktivnim organima.  

Studije obavljene u umerenim šumama južne Argentine, pokazale su da postoji mutualistička veza između monita i jedne vrste imele. Monito je jedina životinja koja pomaže u rasejavanju semena ove biljke; verovatno bi bez monita ova biljka izumrla. Monito se hrani plodovima ove biljke i tako rasejava seme. naučnici spekulišu da koevolucija ove dve vrste traje 60–70 miliona godina.


Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

Powered by blog.rs