Enciklopedija sisara

20 Jul, 2013

Philander Brisson, 1762 - četvorooki oposumi

Marsupialia - torbari — Autor sisari @ 21:44

Sedam vrsta roda Philander, poznati su kao četvorooki oposumi. Ženke poseduju marsupijum (torbu). Rep izgleda kao bezdlak, osim osnove koja ima nekoliko dugih dlaka. Rep je malo duži od tela.  Rod je blisko srodan rodu Didelphis. Ime su dobili po belezima iznad očiju, koji izdaleka izgledaju kao drugi par očiju.

Philander andersoni (Osgood, 1913)

Andersonov četvorooki oposum nalazi se u Brazilu, Kolumbiji, Ekvadoru, Peruu i Venecueli. Leđna strana mu je tamna sa crnom prugom, široka oko 3-4 cm, koja se pruža niz leđa. Trbušna strana je tamno siva, ali svetlija nego bočna i leđna.  

Philander andersoni_paparahua_pastaza _3_.jpg

Philander deltae Lew et al., 2006

Deltski četvorooki oposum ili delta oposum nalazi se u delti reke orinoko u Venecueli. Naseljava večito plavljene močvarne šume ili sezonski plavljene barske šume u okolini delte Orinoka iobližnjih reka. Leđnja strana mu je siva. Ventralna strana je krem boje. Uši su obojene samo po ivicama.

Philander frenatus Olfers, 1818

Jugoistočni četvorooki oposum nalazi se u Brazilu, Paragvaju ili Argentini. Leđna strana mu je tamno siva. Bokovi su sivi, ali svetliji od leđa. Trbuđna strana je bele ili kremkasta. Na grlu imaju krem prugu koja ide niz sredinu grla. Rep je tamno braon boje ili crn u celosti.

Philander mcilhennyi Gardner & Patton, 1972

Mekileijnijev červorooki oposum nalazi se u Brazilu i Peruu. Skoro je u potpunosti crn, osim belih tufni iznad oka. 

Philander mondolfii Lew, Pérez-Hernández & Ventura, 2006

Mondolfijev četvorooki oposum se nalazi u Kolumbiji i Venecueli. Naseljava podnožja Kordiljera na nadmorskim visinama od 50 do 800 m. Populacija je podeljena u dva areala pa je moguće da predstavljaju različite podvrste. Dorzalna strana je siva, a ventralna krem boje. Uši su obojene na vrhovima. Belezi iznad oka su veliki. 

Philander olrogi Flores, Barquez & Díaz, 2008

Olrogijev četvorooki oposum nalazi se na istoku Bolivije. Naseljava nizijske amazonske prašume na nadmorskoj visini od 150 do 250 m. Simpatrični su sa P. opossum, na koje i liče. Ove dve vrste se razlikuju u nekoliko odlika, npr u ventralnoj boji krzna.

Philander opossum (Linnaeus, 1758)

Sivi četvorooki oposum rasprostranjen je od Meksika do Perua, Bolivije i jugozapada Brazila, od nivoa mora do nadmorskih visina od 1600 m, ali najviše ispod 1000 m. naseljava primarne, sekundarne i narušene šume.  

Belezi iznad očiju su izraženi. Prihvatni rep je dvobojan, pri osnovi je tamno siv, a drugi, duži, deo je bleđi i go na kraju. Leđna strana tela je siva, dok su trbušna strana, grlo i obrazi kremasti. Uši adulta su crni osim u osnovi.

Solitarni su, delimično arborealni. Obično se nalaze u vlažnim oblastima, često blizu vodotoka, mada lutaju u mnogim različitim vegetacionim tipovima. Dobri su plivači. leglo broji 1-7 mladih, prosečno 4-5.

Nemaju definisane teritorije. Omnivori su, hrane se sitnim životinjama i vegetacijom, kao npr lišćem, semenjem i plodovima.

Podvrste: 

 

 


Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

Powered by blog.rs